• Slajd.png
  • Slajd_custom.png

dominika_fotkaDOMINIKA

Strona internetowa, na którą spoglądasz, jest mapą mojego życia w przyjaźni z Bogiem. Pragnę podzielić się moim wieloletnim doświadczeniem w modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne. Czuję się zobowiązana przekazać Tobie to, co sama otrzymałam od Boga. Chcę zaproponować Ci drogę, która sprawdziła się w moim życiu. Droga ta pomoże Ci budować relacje pełne autentycznej miłości. Przygotujesz się pięknie do małżeństwa (jeśli jest ono Twoim powołaniem), poprawisz relacje z ludźmi, pokochasz siebie czystą miłością, a przede wszystkim uzdrowisz swoją intymną relację z Bogiem.

robert_fotkaROBERT

Pragnę podzielić się z Tobą wiedzą, która sprawdziła się w moim życiu, a którą Bóg przekazuje człowiekowi od kilku tysięcy lat na kartach Pisma Świętego oraz za pomocą wielu mądrych życiowo publikacji (sporządzonych przez praktyków miłości – ludzi świętych, pokroju Jana Pawła II). Na fundamentach tej wiedzy – każdego dnia – buduję osobistą relację z Bogiem, drugim człowiekiem oraz uczę się przyjmować siebie takim, jakim Bóg mnie zaprojektował i stworzył.

 

Więcej... Więcej...

O czym jest strona?

Zauważmy, jak wiele małżeństw w Polsce rozpada się, ludzie nie umieją tworzyć relacji przyjacielskich, nie potrafią znaleźć harmonii sami z sobą oraz z Bogiem. Każdy z nas poszukuje własnymi sposobami skutecznego rozwiązania licznych problemów. Każdy pragnie być przez kogoś kochany, szuka zrozumienia, bezpieczeństwa, a przede wszystkim szczęścia. Tak często jednak metody naszych poszukiwań prowadzą do niepotrzebnych zranień, pogłębiając przepaść we wzajemnych relacjach.

Drogi Przyjacielu, wierzę mocno, że Ty również dostrzegasz w swoim życiu wspomniane wyżej trudności. Dlatego wspólnie z kilkoma bratnimi duszami pragniemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem życia codziennego w realnej mocy Boga – który kocha i uzdrawia, gdyż jest Wszechpotężny.

Bóg żyje w nas i pośród nas, darzy nas wielką miłością, nie jesteśmy sami na tym świecie. Twoje życie jest cenne, gdyż jesteś niepowtarzalną osobą – nikogo takiego, jak Ty nigdy nie było i nigdy po Tobie nie będzie. Powierzono Ci jedno jedyne życie, abyś swoimi decyzjami doprowadził je do wiecznej radości (Niebo), bądź do wiecznego przygnębienia (Piekło).

Przyjmij swoje życie jako szczególny dar, ofiarowany Tobie przez Boga, który tęskni za Tobą – pragnie żyć w jedności z Tobą tu na ziemi, a następnie przez całą wieczność.

Fundamenty, na których każdy chrześcijanin powinien budować darowane przez Boga życie, przedstawione zostały w zakładkach:

1. JEZUS FUNDAMENTEM (Jak przyjąć Jezusa za swojego Pana?);
2. UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE (Jak modlić się o uzdrowienie?);
3. PSYCHOLOGIA (Wiedza o sobie jako podstawa uzdrowienia; Czy potrzebuję pomocy psychologa?);
4. CZYSTOŚĆ (Podstawa budowania jedności i szacunku w małżeństwie oraz w relacjach z innymi ludźmi);
5. TRWAĆ W SERCU BOGA (Jak zanurzać się w uzdrawiającą miłość Boga?).

Każdy człowiek rodzi się z ukrytym zranieniem (grzech pierworodny) oraz z pewną skłonnością do popełniania zła. Wielu mistyków i świętych twierdziło, że jeśli na ziemi człowiek nie podda się dobrowolnemu uzdrowieniu (oczyszczeniu), będzie musiał obowiązkowo przejść to w Czyśćcu (lecz w stopniu wielokrotnie bardziej dotkliwym). Podobno cierpienia czyśćcowe są zbliżone do piekielnych (jedyna różnica między Czyśćcem a Piekłem polega na tym, że dusza przebywając w Czyśćcu wie, iż po odbyciu swych kar na pewno trafi do Nieba, a zatem spotka się z Bogiem).

Warto więc każdy trud naszego życia przyjmować z pokorą, ufając, że dzięki temu Bóg pozwala nam doświadczyć wcześniejszego „oczyszczenia ogniem”, które z pewnością jest wielokrotnie mniej dotkliwe niż to, które miałoby dokonać się wobec naszej duszy w Czyśćcu (kto z nas zdoła całkowicie uniknąć Czyśćca?).

Zachęcam wszystkich do codziennej pracy nad sobą. Zło naszego życia zwyciężajmy dobrem, wówczas inni ludzie zasmakują tą samą strategią miłości, czyniąc świat wokół nas lepszym. Otwórzmy się na miłość, gdyż to ona najpiękniej wypali nasze zabrudzenia. Jedyną prawdziwą miłością (bo sprawdzoną!) jest Bóg.

Teksty, zamieszczone na tej stronie internetowej, zostały sprawdzone i zaakceptowane przez teologa oraz kapłana.